Event

Placemaking breakfast

An event in Swedish
21 September at 7.30
Register to event

The event is held in Stockholm and in Swedish, the information below will be in Swedish.

Placemaking sprider sig över världen för att generera attraktiva, värdeskapande platser. Metoden härstammar från USA. Vad finns det att lära därifrån och hur ska vi göra här i Norden för att skapa fantastiska städer för en urban generation? Välkommen till LINK-dialog med föreläsningar och paneldebatt!

Talare

Placemaking i USA – Meg Walker från PPS, en av metodens grundare, delger sina erfarenheter från Bryant Park i New York, Campus Martius och Beacon Park i Detroit. Vi får också hennes syn på placemaking i en nordisk kontext.

Levande stadsrum – Pontus Brusewitz från LINK arkitektur arbetar med att skapa en urban och attraktiv stadsdel i Älvstaden i Göteborg. Han berättar hur man kan vitalisera rummen mellan husen genom att fokusera på stadsrummet i stället för bara på bottenvåningarna.

Placemaking i Norden – Mats Segerström och Pärtel-Peeter Pere från Future Place Leadership berättar om ett nytt projekt som undersöker hur placemaking kan anpassas till nordiska förhållanden. Och än finns det möjlighet att anmäla sig till projektet!

Register to event
Event

Placemaking breakfast

Register for the event by filling out the form below.

You can read the Privacy Policy HERE.

Please observe that registration is binding. You may transfer your ticket to a colleague if needed.

Download file

Download the file by filling out the form below.

By clicking, I consent that Future Place Leadership has access to my data (name and e-mail) which I can withdraw at any time by contacting the service provider via e-mail. (please read our Privacy Policy)