18 oktober: Välkommen till konferensen “Morgondagens kompetens idag – vad krävs för att attrahera internationella talanger och företag?”

18 oktober, klockan 10.00–16.00 med efterföljande mingel. Sista anmälningsdag är 6 oktober. Klara konferens, Stockholm

Vad krävs för att attrahera internationella talanger och företag?

Marcus Andersson och Camilla Westman från Future Place Leadership gästtalar i samband med konferensen “Morgondagens kompetens idag – Vad krävs för att attrahera internationella talanger och företag?” den 18 oktober i Stockholm. Marcus kommer presentera framgångscase och omvärldstrender kring talangattraktion och attraktionsfaktorer, samt insikter om hur Sverige uppfattas av den internationella målgruppen. Camilla kommer utifrån en nyligen framtagen förstudie av internationella talanger i Skåne och Värmland presentera viktiga insatser kopplat till attraktion, mottagande och behållande som gör en region mer attraktiv för internationella talanger.

Konferensen är en avslutning på projektet Kompetensförsörjning för internationella etableringar som Invest in Skåne/Region Skåne och Region Värmland har drivit tillsammans. Medarrangör av konferensen är The Swedish Institute.

Läs mer och anmäl dig via länken nedan:

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.