Training Course: Investment Promotion for Cities, Municipalities and Regions

Improve your municipality’s or region’s ability to attract, receive, and retain businesses and investments. The interest from investors for Nordic regions and municipalities is higher than ever. At the same time, many cities and regions in the Nordics and Europe are professionalizing their investment promotion strategies to stand out from the crowd, leading to increased […]

Ny kurs: etablerings- och investeringsfrämjande för kommuner och regioner

Förbättra din kommuns eller regions förmåga att attrahera, ta emot och behålla företag och investeringar Intresset från investerare för Sverige och svenska regioner och kommuner är högre än någonsin. Samtidigt professionaliserar många städer och regioner i Europa och Norden sitt etableringsfrämjande för att kunna utmärka sig i mängden – vilket gör att konkurrensen mellan olika […]