Ny kurs: etablerings- och investeringsfrämjande för kommuner och regioner

Förbättra din kommuns eller regions förmåga att attrahera, ta emot och behålla företag och investeringar

Intresset från investerare för Sverige och svenska regioner och kommuner är högre än någonsin. Samtidigt professionaliserar många städer och regioner i Europa och Norden sitt etableringsfrämjande för att kunna utmärka sig i mängden – vilket gör att konkurrensen mellan olika platser ökar. 

Vi bjuder nu in svenska kommuner, regioner och innovationsmiljöer till en läranderesa med fokus på långsiktigt etablerings- och investeringsfrämjande som bidrar till tillväxt, innovationskraft och sysselsättning.

 

Det här får du som deltagare:

 • Ett beprövat metodpaket – Business Attraction Management – som fokuserar på helheten kring etableringsfrämjande – varumärket, attraktionsprocessen och etableringsfasen – liksom den långsiktiga expansionen av en investering. 
 • Gemensamma begrepp och de nödvändiga verktygen och strategierna som bygger på verkliga fall och best practice. 
 • Aktuella och inspirerande investeringscase – och trendspaningar kring det senaste i branschen. 
 • Möjligheten att dela erfarenheter, tips och grepp med andra deltagare från kommun, region eller innovationsmiljöer. 

 

Fokus på deltagarnas frågeställningar, bland annat:

 • Hur marknadsför vi oss och vår plats för investerare och företag?
 • Hur väcker vi intresse hos investerare och ser till att etablering och ”soft landing” går smidigt?
 • Hur gör vi så att nyetablerade verksamheter kan expandera, är innovativa och blir framgångsrika på vår plats?
 • Vilka är egentligen våra idealiska investerare?
 • Hur passar vårt platsvarumärke in i etableringsfrämjandet?
 • Hur formulerar vi fungerande värdeerbjudanden för vår plats?
 • Vilka är de vanligaste fallgroparna inom investeringsfrämjande?

 

Vem bör delta?

Vi vill bjuda in alla svenska kommuner, regioner och innovationsmiljöer som har ambitioner att växa och utveckla sitt näringsliv.

Målgruppen är näringslivschefer, näringslivsstrateger, etableringsansvariga, affärsutvecklare, kommunikatörer, platsmarknadsförare och projektledare och andra som jobbar med näringslivsutveckling eller etableringar på kommunal eller regional nivå. 

Ni är välkomna att delta enskilt, men vi uppmuntrar deltagande som team – detta är  ett bra tillfälle att svetsa samman gruppen som jobbar med investeringsfrämjande.

 

Kurstillfällen 

Du kan välja mellan följande kurstillfällen:

 • Malmö – lunch till lunch den 6–7 mars 
 • Stockholm – lunch till lunch den 10–11 april
 • Umeå – heldag 4 juni
 • Köpenhamn – lunch till lunch den 17–18 september (på engelska, med nordisk/europeisk målgrupp) 

 

Hur går det till?

Kursupplägget består av en kombination av presentationer, diskussioner och workshoppar för att uppmuntra till interaktion och lärande.

Utbildningen utgår från “Business Attraction Management for Cities and Regions”- modellen (BAM) som ger deltagarna nya perspektiv på långsiktigt investeringsfrämjande, gemensamma begrepp för att kunna samverka mellan olika enheter, och konkreta verktyg och strategier för att bli mer effektiva.

Figur: Business Attraction Management (BAM). 

Anmälan och avgift 

 • 12 900 SEK ex. moms där fika, en lunch, gemensam middag på kvällen första dagen samt all dokumentation ingår. 
 • Om ni är fler från samma organisation så erbjuder vi en rabatt; 18 900 SEK för två deltagare eller 23 900 SEK för tre deltagare.
 • Det går bra att anmäla personer från flera organisationer men som samarbetar kring frågorna i din kommun eller region för att ta del av mängdrabatten.

 

Vad händer om datumet inte passar?

Om ni föredrar så kan vi komma till er – en hel- eller halvdag, med ert team, på hemmaplan med upp till 20 deltagare.

 

Om kursledarna

Fredrik Jonsson har en bred och lång erfarenhet av regionalt och kommunalt investerings- och etableringsfrämjande i praktiken. Under sina sju år Invest in Skåne arbetade han i rollen som investerngsrådgivare och affärsutvecklingsansvarig inom bland annat sektorerna cleantech, livsmedel, tech, spelindustrin och industriell tillverkning, för att attrahera både nationella och internationella investerare till Skåne och dess kommuner, ofta i nära samverkan med kommunala främjare. Innan det arbetade han med investeringsfrämjande och affärsutveckling för klusterorganisationen Cleantech Scandinavia. Hos Future Place Leadership har Fredrik jobbat med en rad regional etablerings- och investeringsfrämjande projekt.

Jessica Skantze har en gedigen bakgrund inom kommunalt  näringslivsfrämjande, strategiutveckling och regional samverkan inom investerings- och etableringsfrämjande, kompetensförsörjning, kompetensattraktion och innovationsfrämjande. Under sina sex år på näringslivsavdelningen på Helsingborgs stad arbetade hon med en rad satsningar inom näringslivsfrämjande och kompetensförsörjning. Under sin tid på Future Place Leadership har Jessica hjälpt en rad kommuner och regioner med processledning, strategiutveckling, regional samverkan, utveckling av värdeerbjudande och lärande kring investerings- etableringsfrämjande.   

Marcus Andersson har under de senaste 15 åren arbetat med en stor bredd av svenska, nordiska och europeiska satsningar och uppdrag inom etablerings- och investeringsfrämjande, platsers attraktionskraft, kluster- och innovationsfrämjande och kompetensattraktion för platser. Han har hjälpt en rad svenska och nordiska kommuner och regioner att ta fram strategier, handlingsplaner, marknadsplaner, analyser, utbildningar, koncept och aktiviteter för bättre etablerings- och investeringsfrämjande. Han ledde 2016 det utvecklingsprojekt, Business Attraction Management for Nordic Cities and Regions, som tillsammans med 22 olika kommuner, regioner och nationella myndigheter i Norden tog fram metodiken Business Attraction Management, som numera används av en rad organisationer runt om i Norden.   

 

För ytterligare information

Vänligen kontakta kursansvarig

Marcus Andersson

ma@futureplaceleadership.com

0708-67 36 34 

 

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.