Launching: Talent City Index Sverige

Var vill dagens och framtidens kvalificerade arbetskraft helst jobba och bo?  

Det är en fråga som många kommuner, regioner, investerare och arbetsgivare frågar sig – nu när bristen på arbetskraft är större än någonsin i många branscher. 

Talent City Index Sverige har svaret. 

Den här filmen sammanfattar indexet.

Om Talent City Index Sverige  

Vi har frågat 2000 svenskar i den grupp som är mest flyttbenägen mellan 20–45 år var de vill bo och jobba i framtiden.   

Talent City Index (TCI) rankar de 50 största stadsregionerna i Sverige efter hur attraktiva de är hos denna målgrupp. Vi har också mätt vilka regioner som riskerar att tappa invånare i framtiden.  

TCI ger din kommun, region och företag som behöver anställa eller investera svar på ett urval av dessa frågor:  

  • Vilka är din stadsregions främsta attraktionsfaktorer? Vilka är svagheterna, som behöver utvecklas eller kommuniceras bättre? 
  • Bland vilka yrkes- och åldersgrupper är din stadsregion mest attraktiv? Och minst attraktiv? Vilka andra städer konkurrerar om samma målgrupp?   
  • Hur stor är risken att din region komma tappa invånare? Vilka faktorer förklarar varför man väljer att stanna på sin nuvarande plats?  
  • Vilka drivkrafter är viktigast vid en flytt? Vilka hinder upplever målgruppen? Hur skiljer sig drivkrafterna mellan de som jobbar och de som studerar och mellan olika ålders- och yrkesgrupper?  
  • Var vill olika yrkes- och åldersgrupper helst bo och jobba? Var vill t ex de inom IT, vård, lärare och ingenjörer helst bo och jobba?    

 

Tre rapporter – efter dina behov  

TCI kommer att publiceras gratisrapport som ger en överblick över rankingen och några spännande nedslag i datan. Rapporten kommer att publiceras den 25 maj.    

Rapporten finns dessutom i två betalversioner, som ger dig specifika insikter och kunskaper som är direkt användbara för att skapa nya strategier och insatser för att öka din plats attraktionskraft eller ta investeringsbeslut. Mer information om dessa rapporter och hur du beställer dem kommer inom kort.    

Målgrupp för rapporterna 

  • Kommuner, regioner och myndigheter, speciellt funktioner som arbetar med kompetensattraktion, inflyttning, platsvarumärke, näringslivsutveckling, etableringsfrämjande och regional utveckling.  
  • Arbetsgivare med ett stort platsberoende och/eller verksamhet på flera orter i Sverige och som vill kunna jämföra attraktionskraften mellan flera orter, eller ta ett investeringsbeslut kring en viss ort.   
  • Fastighetsaktörer och investerare som verkar på flera olika orter i Sverige och som vill kunna jämföra attraktionskraften mellan flera orter och ta investeringsbeslut kring en viss ort.   

Kontakt:  

Marcus Andersson

Co-founder and Chief Executive Officer

Phone:+46 708 67 36 34

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.