Ny kurs: Etablerings- och investeringsfrämjande för kommuner och regioner

Vi bjuder nu in svenska kommuner, regioner och innovationsmiljöer till en läranderesa med fokus på långsiktigt etablerings- och investeringsfrämjande som bidrar till tillväxt, innovationskraft och sysselsättning.

Läs mer och anmäl dig här!

 

Fokus på deltagarnas frågeställningar, bland annat:

✅ Hur marknadsför vi oss och vår plats för investerare och företag?

✅ Hur väcker vi intresse hos investerare och ser till att etablering och ”soft landing” går smidigt?

✅ Hur gör vi så att nyetablerade verksamheter kan expandera, är innovativa och blir framgångsrika på vår plats?

✅ Vilka är egentligen våra idealiska investerare?

✅ Hur passar vårt platsvarumärke in i etableringsfrämjandet?

✅ Hur formulerar vi fungerande värdeerbjudanden för vår plats?

✅ Vilka är de vanligaste fallgroparna och trenderna inom investeringsfrämjande?

Vem bör delta?

Målgruppen är näringslivschefer, näringslivsstrateger, etableringsansvariga, affärsutvecklare, kommunikatörer, platsmarknadsförare och projektledare och andra som jobbar med näringslivsutveckling eller etableringar på kommunal eller regional nivå – eller inom en innovationsmiljö/kluster.

Du kan välja mellan följande kurstillfällen:

  • Umeå – heldag 4 juni
  • Helsingborg med start kl. 13 20 november og slutar kl. 16.30 21 november
  • Köpenhamn – lunch-till-lunch den 17–18 september (på engelska, med nordisk/europeisk målgrupp)

 

Läs mer och anmäl dig här!

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.