Report: So can Sweden gear up, 2023 (In Swedish)

Så kan Sverige växla upp arbetet med internationell kompetensattraktion

Behovet är solklart. Sverige behöver växla upp arbetet med att attrahera och ta emot internationell kompetens. Såväl samhälle som företag har allt att vinna på detta. Det behövs en nationell kraftsamling, tydliga mandat och bättre samordning för att skapa rätt förutsättningar och svara upp mot de behov av rätt kompetens vi har i vårt land. Rösten är samstämmig och stark från såväl arbetsgivarorganisationer och företag som från kommuner, regioner och lärosäten. Från politiskt håll behöver man också förstå att detta är en fråga som sträcker sig över betydligt fler områden än migrationspolitiken. Det är några av slutsatserna i den rapport vi under våren tog fram för Teknikföretagen och Move to Gothenburg.

I rapporten gör vi en jämförelse med hur internationell talangattraktion bedrivs i länder som Finland, Danmark, Nederländerna, Estland och Nederländerna. Siffrorna vi har räknat fram talar sitt tydliga språk: Sverige satsar långt mindre på området än jämförelseländerna.

Vill du veta mer om rapporten? Kontakta

Marcus Andersson

Find more of our free handbooks and white papers here!

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.