Training Course: Talent Attraction for Cities, Municipalities, Regions and Governments

Sign Up Now: Enhance your Location’s Talent Attraction Capabilities In today’s competitive landscape, cities and regions must excel at attracting, receiving, and retaining international talent. This comprehensive training in Stockholm, from June 17-18, 2024, offers essential skills and insights to help you stand out as a top career destination amidst ongoing global changes like remote […]

Training Course: Investment Promotion for Cities, Municipalities and Regions

Improve your municipality’s or region’s ability to attract, receive, and retain businesses and investments. The interest from investors for Nordic regions and municipalities is higher than ever. At the same time, many cities and regions in the Nordics and Europe are professionalizing their investment promotion strategies to stand out from the crowd, leading to increased […]

Ny kurs: etablerings- och investeringsfrämjande för kommuner och regioner

Förbättra din kommuns eller regions förmåga att attrahera, ta emot och behålla företag och investeringar Intresset från investerare för Sverige och svenska regioner och kommuner är högre än någonsin. Samtidigt professionaliserar många städer och regioner i Europa och Norden sitt etableringsfrämjande för att kunna utmärka sig i mängden – vilket gör att konkurrensen mellan olika […]

19 oktober: Swedish Talent Attraction Forum – ett svenskt nätverksforum för er som arbetar med kompetensattraktion

Den 19 oktober kör vi uppstartsmöte i Stockholm. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig! Ladda ned produktblad för mer information. Kompetensbristen ökar drastiskt inom många sektorer och har nu blivit företagens svåraste tillväxthinder. Den riskerar att hota både den gröna och den digitala omställningen, liksom välfärden i den offentliga sektorn. Då vi sett en […]

23 november: Ny omgång av “Co-creating the Future of Talent Attraction“

Programmet startar 23 november och pågår fram till och med mars 2024 Ladda ned produktblad för mer information! Som svar på stor efterfrågan startar vi nu den tredje upplagan av det populära programmet Co-creating the Future of Talent Attraction. Det är ett samskapande utvecklingsprogram för dig som vill lära dig mer om hur man som […]