23 november: Ny omgång av “Co-creating the Future of Talent Attraction“

Programmet startar 23 november och pågår fram till och med mars 2024

Ladda ned produktblad för mer information!

Som svar på stor efterfrågan startar vi nu den tredje upplagan av det populära programmet Co-creating the Future of Talent Attraction. Det är ett samskapande utvecklingsprogram för dig som vill lära dig mer om hur man som stad, kommun eller region kan arbeta för att attrahera och behålla kompetens. Under de senaste åren har vi inom programserien arbetat tillsammans med cirka 100 deltagare från ett tjugotal städer, kommuner och regioner i Sverige och Europa. Programstart sker i november och representanter från bland annat Malmö stadBorås-SjuhäradsregionenGateway UmeåNacka kommun och Region Gotland har redan anmält sig. Det finns dock ett fåtal platser kvar.

 

Programmet bygger på att tillsammans med branschkollegor från olika organisationer runt om i Sverige utforska lösningar och nya arbetssätt kopplat till utmaningar med att attrahera och behålla kompetens. Oavsett om man representerar en mindre stad i söder eller en större region i norr står många inför liknande utmaningar, och genom erfarenhetsutbyte får deltagarna nya perspektiv och inspiration.

 

Processen utgår ifrån Design Thinking-modellen som är en beprövad metod för att skapa lösningar på komplexa problem och utmaningar. Tillsammans kommer vi hjälpa varandra att definiera våra utmaningar och utforska olika kreativa lösningar. Under programperioden samlas deltagarna vid fyra workshoptillfällen för att jobba vidare med olika utmaningar både i egna grupper och i blandade team. I samband med det sista workshoptillfället får respektive grupp pitcha en lösning på en egen utmaning som jobbats fram under processens gång. Som en del av programmet ingår även fyra separata coachingtillfällen med varje deltagande grupp för att säkerställa att programmet leder till en konkret lösning som kan vidareutvecklas och tillämpas inom den egna verksamheten. Dessutom ingår även inspirationsföreläsningar med gästtalare som ligger i framkant inom sitt område.

 

Bland tidigare deltagare finns en variation av representanter från olika organisationer, exempelvis Business Region Örebro, Invest in Stockholm, Skellefteå kommun, Region Jämtland Härjedalen samt Luleå och Bodens kommun som valde att delta tillsammans.

“För oss var co-create programmet otroligt värdefullt, att vi som team och tillsammans med andra branschkollegor som arbetar med kompetensattraktion delat erfarenheter och utvecklat våra kunskaper. Extra kul att tillsammans angripa våra utmaningar och skapa nya lösningar”

Jenny Johansson, Marketing Manager, Business Region Örebro

”Utvecklingsprogrammet Co-creating the future of talent attraction har skapat förutsättningar för oss som region att samhandla och hitta en gemensam väg framåt med regionens kommuner inom området kompetensattraktion”

Johan Tunhult, Projektledare, Region Gävleborg

 

Pris

Städer, kommuner & regioner < 50.000 invånare 39 000 SEK (exkl moms) *

Städer, kommuner & regioner < 100.000 invånare 49 000 SEK (exkl moms) *

Städer, kommuner & regioner > 100.000 invånare 59 000 SEK (exkl moms) *

* Varje deltagande team kan ha upp till sex deltagare.

Inkluderar programdeltagande och fyra timmars individuell coaching med Future Place Leadership.
Resekostnader och ev. boende vid fysiska event ingår inte.

 

Programmet startar 23 november i Norssken house, Stockholm, och pågår fram till och med mars 2024.

Ses snart!

Camilla Westman

cw@futureplaceleadership.com

070-342 7426

Let's Chat!

Get in touch with us today to see how Future Place Leadership can help your organisation succeed.